HOME
  PROMOTE WEB (โปรโมทเว็บ)
  WEB DESIGN
  HOSTING
  DOMAIN NAME
  COMCARE (ซ๋อมคอมนอกสถานที่)
  PORTFOLIO
  CONTACTS
 
         วิธีชำระเงิน
         ยืนยันการชำระเงิน
         Download
         Spec เครื่อง Server
         เงื่อนไขการให้บริการ
 
 

1. หากมีการใช้งาน Disk Space เกิน ทางเราจะทำการ Stop เว็บไซต์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดต่อจากทางท่านลูกค้า และยืนยันว่าจะแก้ไข โดยการลบไฟล์เพื่อให้พื้นที่ไม่เกินจากที่กำหนด

2. หากมีการใช้งาน DataTransfer เกิน ทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมโดยจะคิดในอัตรา 1GB/50 บาท โดยจะคิดเฉพาะในเดือนที่เกิน ซึ่งหากท่านลูกค้าไม่ได้ชำระค่าบริการในส่วนที่เกิน ทางเราจะไม่ดำเนินการเปิดบริการให้ท่านโดยเด็ดขาด เนื่องจากการที่ท่านใช้งาน DataTransfer เกินได้นั้น ถือเป็นการใช้งานทรัพยากรที่ทำให้ระบบมีปัญหา ผิดตามข้อกำหนดการใช้บริการ

3. ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลของท่านลูกค้าในทุกกรณี ข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็นทรัพย์สินที่ทางท่านลูกค้าต้องเป็นผู้ดูแลเอง

4. ระบบการทำ Weekly Backup ที่ทางเรามีให้บริการนั้น จะไม่ได้รับการการันตีความครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางท่านลูกค้านำขึ้น Server ทางท่านลูกค้าต้องเป็นผู้ดูแล ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหายของข้อมูล

5 . ผู้ให้บริการมีระบบ Backup ข้อมูล แต่มิได้หมายความการเสียหายของ Hardware จะไม่เกิดขึ้น หากเกิดการเสียหายของ Hardware ที่ทำการ Backup ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายของข้อมูลในระบบ Backup ซึ่งทางท่านลูกค้าควรมีข้อมูล Backup ส่วนตัวของทางท่านลูกค้าอยู่แล้ว

6 . ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่ต้องดูแลการทำงานของ Script ที่ทางท่านลูกค้านำมาวางบน Server หาก Script ของทางท่านลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้โดยโครงสร้างของ Script เอง และต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการตามสมควร

7. ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการภายหลังจากการหมดอายุ การให้บริการที่พึงมี หากท่านลูกค้าต้องการข้อมูลภายหลังจากหมดอายุบริการของท่าน ทางเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าบริการในการจัดเก็บรักษาข้อมูลตามสมควร


9. การเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของผู้ใช้บริการ Hosting ให้ถือเป็นการ กระทำที่อยู่ ภายใต้ ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ Hosting ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

10. ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

11. ผู้ใช้บริการ Hosting ต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อ กระทำ การใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ Hosting และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

12. ห้ามใช้บริการอีเมล์ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น (Spam Email) หรือก่อให้เกิดการ เข้าใจผิดลงในแหล่งข้อมูล ที่เป็นสาธารณะ

13. ห้ามกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ เซิร์ฟเวอร์โดยรวม

14. Hosting ของเราไม่รองรับระบบ Moodle E-learning เนื่องจากมีการใช้งาน MySQL อย่างหนักมาก

15. Hosting ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้งาน MySQL อย่างหนัก เช่น เว็บไซต์แฟนคลับต่าง ๆ ที่มีการ post ภาพ video clip MV เพลง ให้บริการ Download ต่าง ๆ

16. Open Source บางชนิดเช่น phpBB, IPB ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องทำการ Update ระบบเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยอยู่เสมอ หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการ Upgrade ต่าง ๆ จะทำให้เป็นช่องโหว่ให้ถูกจู่โจมจากผู้ประสงค์ร้าย ซึ่งทางเราจะทำการ Stop บริการของท่านทันที

17. ห้ามนำ Server ไปให้บริการในลักษณะ Download Bittorrent File

18. ห้ามเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมาย และศีลธรรม

19. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดการโหลด ของ CPU ตลอดจนเป็นภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์

20. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนทั้งสิ้น โดย โดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียน ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ 100% หากเกิดกรณีพิพาท หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

21. หากทางเราตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ใดมีการขายสินค้า หรือให้บริการ ข้อมูลหรือสินค้า ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นการ copy ภาพยนต์ เพลง MP3 หรือข้อมูลอื่นใด ที่ผิดกฎหมาย ทางเราจะทำการระงับการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า22. หากเราตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่ขายสินค้าหรือให้บริการข้อมูล อันมีลักษณะลามก อนาจาร ทางเราจะทำการระงับการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

23. หากทางเราตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ของท่านเป็นช่องโหว่ หรือแม้แต่ทำการปลอมแปลงเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางด้านการเงิน จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ ทางเราจะทำการระงับการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการของเรา ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้แล้ว หากพบเห็นผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเคร่งครัด
ขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการของเรา

   
HOME | WEB DESIGN | HOSTING | DOMAIN NAME | PROFILE | CONTACT
วิธีชำระเงิน | ยืนยันการชำระเงิน | Download | Spec เครื่อง Server | เงื่อนไขการให้บริการ
Copyright 2009 B5 Host All rights reserved.