HOME
  PROMOTE WEB (โปรโมทเว็บ)
  WEB DESIGN
  HOSTING
  DOMAIN NAME
  COMCARE (ซ๋อมคอมนอกสถานที่)
  PORTFOLIO
  CONTACTS
 
         วิธีชำระเงิน
         ยืนยันการชำระเงิน
         Download
         Spec เครื่อง Server
         เงื่อนไขการให้บริการ
 
ขั้นตอนการจด Domain Name
          1. ตรวจสอบชื่อโดเมน
          2. กดจดโดเมน เพื่อเข้าไป ที่หน้าสมัคร
          3. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน
          4. ชำระเงินทางธนาคาร
          5. ยืนยันการชำระเงิน
          6. ท่านจะได้รับข้อมูล การใช้งานทาง e-mail ภายใน 24 ชม.

 

จดโดเมนกับเราแล้วดีกว่า ที่อื่นๆอย่างไร?
          1. ท่านเป็นเจ้าของโดเมน เต็ม 100% เป็นชื่อของท่านในทุกๆส่วนของโดเมน
          2. มีเครื่องมือให้ท่าน สามารถเข้าใช้งานแก้ไขโดเมนได้ ตลอด 24ชั่วโมง
          3. สามารถ จดโดเมน ที่นี่ แล้วใช้กับ host ใหนก็ได้ทั่วโลก
          4. สามารถย้ายเข้าและ ออกของโดเมน ได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
          5. ไม่มีเงื่อนไข หรือพันธะ ผูกพันใดๆทั้งสิ้น
          6. ไม่มีค่าติดตั้งใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น
          7. ไม่มีการบังคับขั้นต่ำในการจดหรือต่ออายุ(แต่มาตรฐานโลกบังคับที่1ปี)
          8. เตือน30 และ7วันก่อนหมดอายุ ถ้าช้ากว่านั้น จะเริ่มเข้ากระบวนการหมดอายุของโดเมน
              จะแย่งจดคืนมาได้ยากมาก ดังนั้นจึงปลอดภัยกว่าเมื่อมาจดกับเรา เพราะเราจะดูแลให้เหมือน
              เป็นโดเมนของเรา
          9. สามารถจัดการโดเมนให้ชี้ไปที่ host free ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กฏมาตรฐานโลกที่บังคับใช้ในการจดโดเมน
          1. ข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
          2. หลังจากการจดโดเมนแล้ว ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันแรกที่จด จะไม่สามารถย้ายผู้ให้บริการ
              การจดโดเมนได้
          3. ข้อมูลของผู้ที่เป็นเจ้าของโดเมนนั้น ที่สำคัญที่สุดคือ Registrant เพราะว่าจะมีสิทธเต็มในโดเมน
              นั้น ไม่ว่าจะย้าย หรือแก้ไขส่วนอื่นๆ
          4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ตัวอักษร
          5. ชื่อโดเมนจะต้องไม่ขึ้นต้นและลงท้ายด้วย _ หรือ -
          6. ในชื่อจะต้องไม่ประกอบด้วย เครื่องหมายใดๆนอกจาก - เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ข้อควรรู้เรื่องของโดเมน
          1. ก่อนจะจดโดเมนควรคิดชื่อโดเมนให้พร้อมก่อนการจดและควรคิดไว้หลายๆชื่อ
          2. แต่ละชื่อควรจะสื่อถึงความหมายของเว็บที่กำลังจะทำได้
          3. ไม่ควรคิดชื่อโดเมนที่คลุมเครือ
          4. โดเมนที่ตั้งไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะทำให้ ยากแก่การจดจำ
          5. อีเมล์ที่ใช้ในการจดไม่ควรใช้อีเมล์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือของระบบ เพราะอาจจะทำให้เสีย
              โดเมนได้ เมื่อผู้ให้บริการอีเมล์ปิดตัวลง
          6. ต้องระวังผู้ให้บริการ hosting ที่แถมโดเมน เพราะว่า บางเจ้าจะใช้ชื่อเจ้าของ host
              เป็นคนจด เราจะไม่มีสิทธเข้าไปจัดการโดเมนของตัวเองได้ อาจจะเกิดปัญหาเมื่อต้องการ
              ย้ายผู้ให้บริการได้
          7. ควรจะจดโดเมนกับผู้ให้บริการที่ให้ชื่อเราเป็นเจ้าของเต็ม 100% เพราะเมื่อเกิดปัญหา
              เราเท่านั้นที่จะได้จัดการได้เอง
          8. ควรจะจดโดเมนกับผู้ให้บริการที่มีเครื่องมือจัดการโดเมนให้ใช้ โดยที่เราสามารถเข้า
              ไปจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง เพราะไม่อย่างนั้น อาจจะย้ายโดเมนเองไม่ได้ เพราะโดน
              ผู้ให้บริการล็อคเอาไว้
          9. การตั้งรหัสผ่าน ในการใช้จดโดเมนควรจะตั้งให้ยากแก่การคาดเดา เพราะถ้าง่ายเกินไป
              จะเสี่ยงต่อการเดา แล้วเข้าไปโอนย้ายไปเป็นของคนอื่นได้(โดนขโมย)
        10. เมื่อเราแก้ไขข้อมูลของโดเมนเรียบร้อยแล้วเราควรตั้ง สถานะให้ล็อคเอาไว้ เพื่อป้องกัน
              การขโมย
        11. ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องกำลังทรัพย์ควรจดครั้งละหลายๆปี เพราะว่า เราจะไม่ต้องเสียเวลา
             ในการมานั่งต่ออายุ แล้วถ้าเราลืมก็อาจจะทำให้เราต้องเสียโดเมนนั้นไปเลยก็ได้

           ที่กล่าวมาทั้ง 11 ข้อนั้นไม่ใช่กฏตายตัว เพียงแค่เป็นแนวทางแนะนำการจดโดเมนเท่านั้น

HOME | WEB DESIGN | HOSTING | DOMAIN NAME | PROFILE | CONTACT
วิธีชำระเงิน | ยืนยันการชำระเงิน | Download | Spec เครื่อง Server | เงื่อนไขการให้บริการ
Copyright 2009 B5 Host All rights reserved.