HOME
  PROMOTE WEB (โปรโมทเว็บ)
  WEB DESIGN
  HOSTING
  DOMAIN NAME
  COMCARE (ซ๋อมคอมนอกสถานที่)
  PORTFOLIO
  CONTACTS
 
         วิธีชำระเงิน
         ยืนยันการชำระเงิน
         Download
         Spec เครื่อง Server
         เงื่อนไขการให้บริการ
 
               ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านตามช่องทางที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยชำระผ่านหมายเลขบัญชีที่ธนาคาร , ผ่านตู้ ATM หรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภท

ธนาคารกรุงเทพ
052-0-31345-3 นนทกร  ญาณรัตน์ บิ๊กซีศรีนครินทร์ ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย
585-2-06324-8 นนทกร  ญาณรัตน์ โลตัส ศรีนครินทร์ ออมทรัพย์

ธนาคารทหารไทย
151-2-21043-4 นนทกร  ญาณรัตน์ เทพารักษ์ กม.3 ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย
039-1-94417-7 นนทกร  คล่องอาษา สามแยกเกษตร ออมทรัพย์
 
*** เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วกรุณาเก็บ Slip การโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อความปลอดภัย ของทั้งสองฝ่าย โดยนำมายืนยันการชำระเงิน
   
  ยืนยันการชำระเงิน
HOME | WEB DESIGN | HOSTING | DOMAIN NAME | PROFILE | CONTACT
วิธีชำระเงิน | ยืนยันการชำระเงิน | Download | Spec เครื่อง Server | เงื่อนไขการให้บริการ
Copyright 2009 B5 Host All rights reserved.